In Gesprek

Wat houdt het filosofisch gesprek in?

Als filosofisch practicus help ik je om je gedachten kritisch te onderzoeken door zorgvuldig te luisteren en vragen te stellen. Samen gaan we je kwestie uitdiepen en van verschillende kanten bekijken. Ik stimuleer je om kritisch te kijken naar je eigen gedachten, handelingen en emoties. Ongemerkt zijn er vaak vooronderstellingen die je blik vertroebelen. Door hier bij stil te staan krijg je helderheid. Zo kun je orde scheppen in je gedachten, wat zorgt voor een opgeruimd gevoel, ruimte in je hoofd, overzicht en keuzevrijheid.

Een gesprek duurt maximaal 50 minuten, inclusief opstart en afronding. Na afloop ga je naar huis met een vraag die je aan het denken zet en het uitgangspunt vormt voor het volgende gesprek.
Het spreekt vanzelf dat alles wat we bespreken vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend. De ervaring leert dat mensen gemiddeld 3 tot 6 gesprekken nodig hebben.

Wat maakt het gesprek filosofisch?

Een bekende uitspraak van de filosoof Socrates is : “Het enige wat ik weet is dat ik niets weet”. Als je je realiseert dat je iets niet weet en dat besef uitspreekt, stel je een vraag. Doorvragen op deze vraag brengt de vraag in beweging. Dit is wat gebeurt in de gesprekken met een Filosofisch Practicus, maar ook tussen twee gesprekken in bij de bezoeker zelf. Meer over de filosofische traditie.

Wat doet het Gilde van Filosofisch Practici?

Het Gilde van Filosofisch Practici is een vereniging van mensen die beroepsmatig filosofische gesprekken voeren of daarvoor in opleiding zijn.

Waar zijn de filosofische gesprekken?
De gesprekken met Filosofisch Practicus Godelieve Bun vinden meestal plaats in UniePlaza in Culemborg, soms elders in overleg. Zie ook: contact

Woon je niet in de omgeving van Culemborg? Op de website van het Gilde van Filosofisch Practici vind je een lijst met filosofische praktijken in het hele land!

Wat kost het?
Met tarieven naar draagkracht zijn filosofische gesprekken voor iedereen bereikbaar. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Particulieren:  Mijn richtlijn voor de prijs van een gesprek is je bruto maandinkomen gedeeld door 50. Hierbij hanteer ik een ondergrens van €55. De tarieven zijn inclusief btw.
Bedrijven: Voor bedrijven geldt een tarief van €130 excl. btw.

Is een Filosofisch gesprek iets voor jou? Ik nodig je uit om vrijblijvend contact  met me op te nemen.

Lid van: