Filosofische praktijk

Het doel van filosofie is de logische verheldering van gedachten. Filosofie is geen leer, maar een bezigheid. Een filosofisch werk bestaat uit verhelderingen. Het resultaat van filosofie bestaat niet uit ‘filosofische beweringen’ maar uit het duidelijk worden van beweringen. Filosofie dient gedachten die eigenlijk nogal troebel en vaag zijn, helder te maken en scherp af te bakenen.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus

Net als veel mensen heb je vragen over het leven, vriendschap, werk, ethische kwesties of organisatievraagstukken. Het houdt je bezig, je wilt er iets mee, maar soms zitten je gedachten vast en kom je niet verder.

Vragen als:
– Wat wil ik met mijn werk?
– Doe ik het wel goed als ouder?
– Welke richting wil ik op met mijn bedrijf?
– Wat is echte vriendschap?
– Hoe wil ik me verhouden tot …?
– etc.

Je zoekt antwoord je vraag, zoekt een oplossing voor je probleem. Als filosofisch practicus richt ik me in de gesprekken op je vraag. In de praktijk blijkt dat er in je gedachten vaak vaste patronen, overtuigingen, normen en aannames zijn die je hinderen in het denken. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, komt tijdens de gesprekken iets wat vast lijkt te zitten in beweging. Zo komt er ruimte voor verrassende en nieuwe inzichten.

Een voorbeeldvraag uit de filosofische praktijk.

Welke weg sla ik in?
Je neemt aan dat er blijkbaar betere en slechtere wegen zijn.
Een eerste vraag van een Filosofisch Practicus kan zijn: Zijn er ook foute wegen? Zo ga je in gesprek.

De Filosofisch Practicus

De rol van de Filosofisch Practicus is “schoon” luisteren (zonder vooringenomenheid, zonder vaststaande antwoorden) en vragen stellen. We werken aan een logische verheldering van je gedachten. Kom je op een punt dat je het niet meer weet, dan formuleer je samen een vraag die je mee naar huis krijgt. Thuis ga je er verder mee aan de slag. Zo’n vraag kan van alles bij je losmaken, in beweging zetten. Het kan leiden tot veranderingen – of juist niet. Dan laat je alles bij het oude, maar je hebt er een beter gevoel bij omdat het dan jouw bewuste keuze is.
In elk geval word je wijzer door de ontwikkeling van je vraag!

Loop jij rond met een vraag waar je je verder in wil verdiepen? Neem contact  met me op voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Lid van: